Transdev Slezsko

Vážení cestující,

níže zveřejňujeme oznámení ČSOB k platbám kartou v MHD:

 

V minulých týdnech kvůli výpadku služby u našeho dodavatele nedocházelo k zaúčtování plateb kartou za jízdné u cestujících v hromadné dopravě. Dodavatel svoji chybu napravil a v současné době dochází k dodatečnému doúčtování realizovaných transakcí za zaplacené jízdné, které může proběhnout kumulovaně za více jízd v jedné platbě.

 

Účtovaná částka se tedy může skládat z několika jízdenek, které dodavatelský systém v rámci zaúčtování spojil do jedné transakce pro platební kartu, kterou bylo jízdné hrazeno. Dopravní podniky a dopravci příslušných obcí a měst nyní nemají možnost situaci vyřešit, proto v případě potřeby ověřit si správnost kumulované platby nás, prosím, kontaktujte přes zákaznickou linku 577 110 410.

 

Zákaznická linka je provozována naším partnerem a je dostupná denně od 6 do 18 hodin. Všechny žádosti v ČSOB odbavujeme v co nejkratším možném čase. Pro usnadnění získávání informací a urychlení vyřizování žádostí bychom Vás chtěli požádat o několik důležitých informací týkajících se identifikace zaplacené jízdenky. Velmi nám to pomůže. Jsou to zejména:

  • částky a termín provedení transakce
  • maskované číslo Vaší karty napojené na účet se zaúčtovanou transakcí (tedy číslo karty, kde několik vybraných číslic zaměníte za jiný symbol, například ve formátu 123456******7890)
  • variabilní symbol platby
  • určení dopravce nebo dopravního podniku (např. prostřednictvím čísla terminálu z daňového dokladu či jízdenky atp.).

Na základě těchto informací provedeme kontrolu jízdenek hrazených kartou a v případě, že souhrnná částka nebude souhlasit se zaúčtovanou částkou, bez zbytečného prodlení zajistíme návrat peněz na uvedený účet.

 

Předem moc děkujeme za poskytnuté informace. Pro ověření plateb prosím využijte zákaznickou linku, která je dostupná na čísle 577 110 410.

 

Za vzniklou situaci se cestujícím i zákazníkům dopravních podniků a dopravců omlouváme.

Vaše ČSOB